Meer oor Ernst Jordaan

Ernst P. Jordaan is in Bloemfontein, Suid-Afrika gebore. Na voltooiing van ‘n Nasionale 4 jaar Diploma in Staatsadministrasie (Government Management) aan die Sentrale Universiteit vir Tegnologie in die Vrystaat, bekwaam hy homself aan die eertydse Suid-Afrikaanse Instituut vir Religieuse en Mistieke Wetenskappe as Eerwaarde in die Teologie.
In 2002 word ‘n Ere-Doktor Titel deur die Suid-Afrikaanse Instituut vir Religieuse en Mistieke Wetenskappe aan hom toegeken, vir twaalf jaar toegewyde Bybelnavorsing en die bekendstelling van sy Tesis wat 774 getikte folio’s beslaan. Dié Tesis is in Afrikaans en Engels in Boekvorm op CD (Lees) beskikbaar onder die titel “Kom Reis saam deur die Bybel“.
Ernst P Jordaan is ook op Meestersvlak gekwalifiseer as Grafoloog (Handskrifdeskundige), Fisionomis (Gesigontleder), Kiroloog (Handleeskundige) en spesialiseer tans onder andere as Navorser in verskeie Kosmiesse en sogenaamde Paranormale Wetenskappe.
As Siener adviseer hy kliënte wêreldwyd in 16 lande en het sy Meester Sertifikaat verwerf in die ondersoek en opklaring van Paranormale verskynsels, wat insluit Toordery, Spokery, Vervloekinge, Besweringe, Goëlery ens.
Sy Meestersverhandeling getiteld “‘n Kykie in die Wêreld van die Onsienlike” is onder Boeke en Kursusse op die webtuiste beskikbaar. Hy spesialiseer ook as Esoteriese Geneeskundige met ‘n Meester Sertifikaat in Spirituele Genesing en Chakra Balansering.
Hy het op Nasionale televisie in M-Net se VOORBLAD opgetree, terwyl Tydskrifte en Nuusblaaie soos INSIG en Die Volksblad oor sy verstommende vermoëns as onder andere Siener en Channel-Medium geskryf het. Hy het verder aan `n paar Radio onderhoude rondom Paranormale verskynsels deelgeneem en as Navorser in Paranormale verskynsels, spesifiek die Onsienlike, verskeie Spooktoere as ‘Toeligter’ opgetree, onder andere saam met Radio Oranje se Rian. Uittreksels uit dié “Spooktoer” is oor Radio Oranje uitgesaai.

Ernst Jordaan

Ondersoeke na probleem huise en persele

Beramis Ligtoring se Skool vir Mistieke en Kosmiese Wetenskappe Zatori Selame Wetsolo loots Paranormale Aktiwiteite Ondersoeke in huise en besighede waar te veel baklei word, huwelike op die rotse loop, siektes ongevraag na vore kom, aardgebonde Weses die bewoners pla, huise en besighede waar daar toordery voorkom wat die finansies  verminder en uitdroog, ensomeer.
Koste per ondersoek konsultasie beloop R450-00 in Bloemfontein. Opklaring koste wissel vanaf R1500 tot R5000, afhangende hoe groot die perseel is en wat alles daar fout is.
Indien die ondersoeke en opklarings in ander dorpe en stede gedoen moet word, word vervoerkoste gehef wat dit duurder maak, maar nie onbekostigbaar nie. Ek help mense in 16 internasionale lande, dan kan ek plaaslike mense ook help.

Klik gerus hierdie skakel vir meer dienste en om die interressanthede rondom my werk te sien

Toekomsvoorspel / Fortuinlees

Ernst Jordaan onderneem Fortuinvertellings wat op wetenskaplike statistieke gebaseer is en ongeveer 95% akkuraat uitkom. Dit kos R250 per persoon.wie dit by hom aan huis laat doen.
Toekomsvoorspellings word ook per E-pos gedoen. Indien ek weet wat die kliënt se Naam, Van en Geboortedatum is, kan ek `n volledige voorspelling doen en die verslag aan die persoon terug E-pos.
Ek doen dit elke dag van my lewe, indien ek verder weet waar so `n persoon woon en werk, kan ek “kyk” of daar enige toordery, of gevare in so ‘n huis of besigheid voorkom, ensomeer.
Indien ek die persoon se gesig foto het en of addisioneel ‘n palmafdruk van die persoon, kan ek nog meer inligting rondom die toekoms deurgee.
Koste per E-pos ondersoeke is ook R450-00. Vrae rondom ander persone beloop R50 per vraag ekstra, per vraag, nie per persoon nie.

Back to Top