Beramis Ligtoring Skool vir Mistieke en Kosmiesse Wetenskappe

Ernst Jordaan is die stigter van Suid-Afrika se eerste Spirituele Ligtoring genaamd Beramis Ligtoring. Beramis Ligtoring se primêre doel is om die Mensdom op hulle pad na volmaakte Verligtheid met Wysheid en Wysheidskennis te ondersteun.
Beramis is dié oudste Godsdiens en Lewensstyl op aarde en dateer sover terug as ongeveer 201 365 114 jaar. Die eerste Godelike Eksperiment met mense op hierdie planeet was deur die Skeppergod Konsela uitgevoer. Dié Mensdom van ongeveer 201 365 114 jaar gelede was bekend as die Konsilitisie.
Na die beeïndiging van hierdie spesifieke Eksperiment, het die volgende Skeppergod Sy Godelike Eksperiment in opdrag van die Allerhoogste God van alle Gode, JAWE, prys Sy naam, op aarde uitgevoer. Hierdie Eksperiment is opgevolg met nóg ongeveer 23 Skeppergodelike Eksperimente, wat die Hyperborean, die Atlantis (Zantetlantos) en Revolean tydperke insluit.
Dit is algemene kennis dat die Aarde as planeet haarself elke 26 000 jaar vinnig herskep. Ou vastelande of gedeeltes van vastelande sink weg, terwyl nuwe gedeeltes van, of nuwe vastelande binne ongeveer sewe aardse dae bo die seebodem uitrys om nuwe vastelande te vorm. Met inagneming van alle Wysheidskennis tot ons beskikking beteken dit dat die aarde sedert die eerste Skeppergodelike Eksperiment al ongeveer 7744 keer herskep is.
Beramis was die eerste en oudste Godsdiens en lewensstyl op aarde in die tye toe die Gode nog tussen Hulle skepsels rondbeweeg het. Nadat die eerste Mensdom op aarde ingesetel was, is die Gode na Hulle hoër demensies terug en het die Gawe van Beramis, dit wil sê om Tweerigting met hoër Wesens en veral Gode te kan kommunkeer agtergelaat. Vandag is hierdie Beramis Spirituele kommunikasie `n herontdekte Kosmiesse Wetenskap en Beramis Ligtoring is die eerste Skool in Suid-Afrika om as instrument in die Hande van die Allerhoogste JAWE, prys Sy naam.dié Kosmiese Wetenskap stelselmatig aan die beter, Weselik (Spiritueel) gevorderde Mensdom terug te gee.

Skool Inligting

Beramis Ligtoring se Skool vir Kosmiesse en Mistieke Wetenskappe, genaamd Zatori Selami Wetsolo, is in opdrag van die Allerhoogste JAWE, prys Sy naam deur Sý Dienskneg Ernst P. Jordaan gestig. Afgesien van Beramis as Godsdiens en Lewensstyl wat as die oudste Godsdiens op aarde (ongeveer 201 365 114 jaar oud) by Zatori Selami Wetsolo as vak deur Ernst P. Jordaan onderig word, mentor en bied hy en die personeel van Zatori Selami Wetsolo herontdekte Wetenskappe aan in onder andere:

Godheidkunde en Bybelnavorsing. Dié eerste Godheidkunde en Bybelkunde wat Geologies, Argeologies en Astrologies sin maak en die eerste Bybelkunde klasse sonder vrae wat nie sinvol beantwoord kan word nie. ‘n Nuwe tydvak het beslis ingetree.

Ketri….die Herontdekte Kosmiese Wetenskap om met plante te kommunikeer en andersom, in ander woorde, hoe plante met mense en met mekaar kommunikeer.

Peletza….die herontdekte Kosmiese Wetenskap hoe mense met diere kommunikeer en andersom, in ander woorde hoe diere met diere en met mense kommunikeer, naby, of oor honderde kilometer afstande.

Zintoe….die herontdekte Kosmiese Wetenskap rondom die feit dat alles in alle demensies volgens uitstraling vibrasies funksioneer en wat se invloed omgewingsfaktore se uitstralings op die verwekking van kinders het, spesifiek die antwoord op ‘waar kom die sogenaamde “Lost Generation” (moderne Zoletas) vandaan. Laasgenoemde verteenwoordig dié kinders wie te lui is om te werk, geen ambisie het nie, snags uithuisig is en bedags lê en slaap tot wie weet watter tyd, soos derde wêreldlinge aantrek en optree, ensomeer.

Malicia….die Kosmiese Wetenskap om in ander demensies in te sien en te hoor.

Woro Sela…….die Kosmiese Wetenskap waarmee Astrale Projeksie funksioneer.

Zemron…Engele Instrument om op `n plek en tyd in die verlede, toekoms en in ander hoër en laer demensies te kyk wat gebeur het, gaan gebeur of in die onsienlike teenwoordig is. Nie almal kan dié Instrument laat funksioneer nie, maar ons groep het iemand wie dit meesterlik doen en steeds verbeter.

Zatori Selami Wetsolo bied ook eendag én gevorderde drie maande kursusse aan in elke kursus wat onder Boeke en Kursusse as eendag-kursusse gelys is. Sien die afdeling Boeke en Kursusse.

Boeke en Kursusse om u Spiritueel te laat groei tot volmaakte Verligtheid.

Back to Top